Blogi

Ego ületamine

Üleminek egopõhisest teadvusest südamepõhisesse teadvusse algab sisemise tühjuse kogemusest. Asjad, mis varem kogu sinu tähelepanu haarasid ja situatsioonid, mis sind täielikult kaasa tõmbasid, jätavad sind nüüd ükskõikseks ja tekitavad tühjuse tunde. Näib justkui oleksid asjad kaotanud oma tavapärase tähenduse ja eesmärgi. Enne selle tühjuse kogemist on teadvus alaliselt hirmu haardes ja vajab pidevalt enese kinnitamist. Ta otsib pidevalt välist kinnitust, kuna ta ei ole valmis tunnistama oma hirmu hülgamise ja üksinduse ees. See sügav hirm ja vajadus välise tunnustuse järgi, võis olla pikalt varjatud, olles samas paljude sinu tegude peamiseks motiiviks. Kogu sinu elu võib olla neile rajatud ilma, et sa sellest teadlik oleksid olnud. Ehk oled sa teadlik ebamäärasest rahutusest või pingest enda sees. Enamasti peab selleks, et sa neile tunnetele tähelepanu pööraksid, juhtuma midagi löövat – lahkuminek, lähedase või töö kaotus.
Loe lisaks

Ida ja lääne psühholoogia erinevused ja sarnasused

Joogapsühholoogia keskendub kasvu treeningule ja sellega pakub kontrasti modernsele läänelikule psühhoteraapiale, mis ravib puudusi. Psühhoteraapia tegeleb põhiliselt personaalse kasvuga ego raamistikus. Jooga seevastu keskendub egoülesele kasvule, ning pakub parimat võimalust arenguks neile, kes on juba oma tee ego erinevate aspektide integreerimiseni leidnud, ning on jõudnud „mitterahuldava normaalsuse“ tunnetamiseni. Need inimesed otsivad uusi teid arenguks ja kasvuks, ning ühiskonna silmis on nad hästi kohanenud ja produktiivsed. Need inimesed, keda lääne psühholoogia nimetab vaimuhaigeteks, on ida traditsiooni järgi need, kes pole veel omandanud oskusi oma meelt juhtida, ning on seetõttu võimetud jooga vaimsetest treeningutest kasu saama. Igapäeva frustratsioone, pettumisi ja kogemusi nähakse nende õpetajatena, ning tasapisi omandavad nad võimekuse orienteeruda kõrgematel teadvustasanditel. Sedasi õpetab elu neid, nagu loodus hoolitseb metsiku taime eest. Maailma nähakse nende mentaalse haiglana, vahetute kogemuste väljana, kus kannatus on õppimiseks vajalik. Sellise õppimise kaudu leitakse tee küpsema ja vähem häiritud funktsioneerimiseni.

Loe lisaks

Õpitud abituse tagajärjed moodsal ajal

Meid on treenitud sõltuma suurtest süsteemidest, lubaduseks mugavus ja heaolu. Kadumas on perekondade tervisetraditsioonid, mida on eestlastest pereemad hoidnud pere ravimisel aastatuhandeid elus. Sinna hulka kuulub teadlikkus keskkonnamõjudest, taimedest, toidust, kui ravimist, vaimolenditega koostööst ja suust-suhu edasikantava pärimuskultuuri ravivõttestikust. Uued süsteemid, nagu meditsiin, on kaotanud inimese vajaduse toetuda iseenda seest tulevale ja traditsiooni tarkusele. Tulemusena seisame silmitsi küll pikeneva elueaga, kuid mitte elukvaliteediga. Inimesed on kaotamas võimet ennast kuulda ja juhtida, usaldades süsteeme nende enda eest olulisi otsuseid tegema. Pimeda usu tagajärjeks on inimeste tervis hoopis halvenenud. Sellele olukorrale tervisemaastikul on kompensatsiooniks hakanud plahvatuslikult kasvama alternatiivsete tervendusmeetodite ja tehnikate hulk. Olgugi lahendusena paistev, ei pruugi inimese jaoks siiski seda olla, kuna uutes tervendusmeetodites orienteerumiseks ja eeltöö tegemiseks on vaja palju ajalist jm ressurssi. Samuti ei anna keegi enam ühest vastust ega garantiid, et just see või teine lahendus töötab kõige paremini. Tulemusena leiab inimene end raskes olukorras olevat, kus lahendused küll näivad leiduvat, kuid garantiid ei anta. Sedasi koputavad inimesed pimedas usus taevastele lahendustele endiselt erinevate uste taga, makstes suuri tasusid ravide, koolituste jm info eest. Inimeste ootused ja lootused ei ole ajas muutunud, tulemusena kasvab süsteemis pettunute hulk ja depressioonide määr, väheneb raha ja ravide tulemuslikkus. Lähtepositsioon on sama, mis 50 aastat tagasi akadeemilise meditsiini õitseaegadel, kuhu inimesed olid juhitud oma küsimustega vastuseid saama. Ka praegusel ajal ollekse inertsist harjunud vastuseid väljastpoolt saama olgugi, et seal neid ei pruugi olla. Ostes ajutist rahuldust ei leia inimene siiski pärislt rahu.

http://etv.err.ee/v/elusaated/pealtnagija/saated/dd914d9d-cde0-4c33-a4a3-365c021f1325 

Loe lisaks