Kiindumus budistliku käsitluse järgi

Mis on kiindumus? See on meele moonutatud seisund, mis ületähtsustab või liialdab objekti tegelikku väärtust ja toob kaasa tugeva soovi seda oma(nda)da. See võib olla mõni isik, asi, idee, reputatsioon vms. Kiindumus näeb ihaldatud objekti püsiva, rahuldust pakkuva, puhta ja ise-olevana.

Erapooletu hoiak on hoiak, mis on vastand kiindumusele. See vabastab klammerdumisest asjade ja inimeste külge ning teeb võimalikuks nende tegeliku loomuse mõistmise.

KAHJUD, MIDA KIINDUMUS TOOB

1. See annab toitu rahuldamatuse tundele. Me ei ole rahul sellega, mis meil on, vaid tahame alati rohkemat.
2. Meelerahu puudumine ja emotsionaalne ebastabiilsus. Meie tunded kõiguvad pidevalt üles-alla.
3. Meil on palju ebarealistlikke ootusi teiste suhtes ja me ei taha neid näha sellistena nagu nad tegelikult on.
4. Me teeme salasepitsusi ja kasutame kõikvõimalikke vahendeid, et saada seda, mida ihaldame. Me oleme silmakirjalikud ning varjame oma tegude tegelikke motiive.
5. Isegi kui me teeksime suure pingutuse ja saaksime objekti, mida oleme pikka aega ihaldanud, ei garanteeri keegi meile, et me õnn on püsiv.
6. Me raiskame oma väärtuslikku elu. Me ei praktiseeri Dharmat, kuna kiindumus objektide vastu on niivõrd tugev, ja isegi kui me püüaksime seda teha, katkestavad häirivad mõtted meditatsiooni.
7. Meie Dharma praktika muutub ebapuhtaks. Väliselt me küll võime jätta mulje, et praktiseerime, kuid tegelikult ihaldame võimu, head mainet, positsiooni vms.
8. Kiindumus on peamisi takistusi arendamaks kontsentratsiooni.
9. Me loome palju negatiivset karmat, nt varastamine, valetamine jne.
10. See toob kaasa muret, viha ja pettumust.
11. Kiindumus toob kaasa madalama taassünni ning on sansaara peamine põhjus.
12. See põhjustab kiindumust ka tulevastes eludes.
13. Kiindumus takistab meil saavutamast realisatsiooni ja on tõkkeks teel virgumisele.
14. Olles eraldatud nendest, kes on meile kallid, täidab meie meeli iha ja igatsus nende järele. Kui me aga nendega koos oleme, ei too see meile ikkagi täielikku rahuldust.
15. Me kipume hindama oma edu ja ebaõnne selle järgi, milline on meie materiaalne edukus või positsioon ühiskonnas. Kas see on aga tõeline mõõdupuu kaalumaks elu tegelikku väärtust?
16. Me oleme segaduses. Me ei tea, mida peaksime tegema, et võiksime ammutada veelgi rohkem õnne igast elusituatsioonist.
17. Kiindumus teeb meid teistest sõltuvaks ja paneb meid tundma nõrgana, kuna anname oma võimu nendele, kel on kontroll meie kiindumusobjekti(de) üle.
18. Kiindumus on tihedalt seotud hirmuga. Me kardame mitte saa(vuta)da seda, mida ihaldame ja kaotada seda, mis meil on.

VASTUMÜRGID KIINDUMUSELE

1. Mõtle kiindumuse kahjudele ja hüvele, mida selle hülgamine kaasa toob.
2. Vaatle kiindumusobjekti selle inetust ja/või ebapuhtast aspektist.
3. Pea meeles, et miski ei ole püsiv.
4. Mõtle surmale – objektid, millesse oleme kiindunud, ei saa meile sel hetkel kasu tuua ega toeks olla, pigem vastupidi.
5. Isegi kui ma saaksin selle, mida ihaldan, kas see tooks mulle lõpliku ja igikestva õnne?
6. Mõtle: oma eelnevates eludes oleme kogenud lugematu hulk samalaadseid naudinguid, kuid see ei ole viinud meid kuhugi.
7. Mõttes laota laiali see objekt või isik ja püüa leida, mis on seal nii ihaldusväärset.
8. Vaatle, kuidas meel loob ise objekte – tõlgendades asju ja nähtusi teatud viisil, pannes neile külge silte “ilus”, “kole”, “meeldiv”, jne. Sedamoodi talitades ajame me aga segi objekti enda ning oma nägemuse sellest.
9. On raske kõigile inimestele meele järgi olla. Nad on armukadedad ja pidevalt üksteisega võistlevad. Kui me nendega ei nõustu, saavad nad meie peale vihaseks.

VASTUMÜRGID KIINDUMUSELE KIITUSE JÄRELE

1. Kujutle, et see, mida sa räägid, on suunatud inimesele su selja taga või vaimsele õpetajale sinu südames.
2. Mõtle: see, kes põhjustab mulle kannatust, ei põhjusta mulle veel õnnetut taassündi – küll võib seda aga teha kiindumus kiituse järele.
3. Kiindumus kiituse järele võib viia uhkuseni ja seetõttu kahjustada meie Dharma praktikat.
4. Kiindumus kiituse järele ei anna meile mingit positiivset pagasit tulevasteks eludeks ega kingi pikka elu või head tervist. Mis kasu meil siis sellest on? Kui meile meeldib kiitus seetõttu, et see annab meile rahulolutunde, siis miks ei veeda me oma aega alkoholi juues ja hasartmänge mängides?
5. Kui liivaloss, mida lapsed on ehitanud, äkitselt kokku variseb, toob see kaasa palju nuttu ja halamist. Samamoodi käitume ka meie, kui meie reputatsioon ühiskonnas langeb või kui kaasinimesed ei suhtu meisse enam nii hästi nagu enne.
6. Lihtsalt seepärast, et keegi on meile komplimendi teinud või kiitnud, ei pruugi veel tähendada, et meil need omadused ka olemas on.
7. Kiitus ei too mingit kasu. Kui me kiidame buddhasid ja bodhisatvaid, kas see toob neile kasu? Ei too.
8. Kui meid kiidetakse mõne meie hea omaduse pärast, mis meil on, tasuks meenutada, et kõik see on tänu nendele, kes meid on üles kasvatanud ja õpetanud.
9. Isik, kes meid praegu kiidab, võib meid viis minutit hiljem kriitikaga üle valada.
10. Me ei saa võtta kiitust endaga kaasa, kui sureme.
11. Sõnad on nagu kaja. Nii nagu kaja sõltub mitmetest teguritest – mägedest, tuulest, vibratsioonist – sellised on ka sõnad, mis meile kiitust avaldavad.
12. Analüüsi hoolikalt iga sõna. Heaolutunne ei asu sõnades ega isikus, kes meile kiitust jagab.

VASTUMÜRGID SEKSUAALSE KIINDUMUSE VASTU

1. Me kasutame kõikvõimalikke vahendeid, et luua suhteid. Kui aga suhe on rajatud, kannatame tülide ja armukadeduse all.
2. Kujuta ette seda isikut väikese imikuna või sellisena, milline ta näeks välja 80-aastasena. Mõtle temast kui oma vennast või õest.
3. Keha on nagu tohutusuur vabrik, mis toodab ebapuhtaid aineid ja lõhnasid.
4. Uuri keha seespoolt vaadatuna. Kui me ei ihalda seda siis, kui sellelt on nahk ära võetud, miks teeb nahaga katmine selle meile ihaldusväärseks?
5. Toit on puhas, aga mäludes muutub ta ebapuhtaks. Kogu meie keha on täidetud sellest ainest.
6. Milleks kaunistada keha, millel on kollased hambad ja salkus juuksed?
7. Kui meid hirmutab inimese skelett, siis miks ei kohku me liikuvast luukerest?
8. Kujuta ette seda isikut surnuna, kuidas raisakotkad nokivad liha tema luudelt. Meil ei teki enam mingit soovi hellitada seda keha siis.
9. Meie endi kehad on kogum ebapuhtaid aineid – miks ihaldame siis veel kellegi teise keha?
10. Kui meile meeldib kedagi kallistada lihtsalt seepärast, et tal on hea pehme keha, miks me ei kallista patja?
11. Kui me väidame, et armastame kellegi meelt, seda me ei saa ju seda kätte võtta ega puutuda.
12. Kui meile ei meeldi kokku puutuda väljaheitega, siis miks ihaldame keha, mis toodab seda?

http://www.budism.ee/haumlirivad-emotsioonid-ja-hoiakud.html

Eelmine
Ego ületamine 2
Järgmine
Heaendelised märgid

Vastused puuduvad

Email again: