10 arengutakistust

Vahel tunneme end kinni jäänud mõnda seisundisse, või olukorda. See tunne annab märku muutumise soovist, kuid sageli puudub selleks vajalik teadlikkus. On 10 põhjust, ning võimalust, mille abil on võimalik seda muuta.
1) Puudulik eneseteadlikkus. Teadvusta selgelt oma tugevusi, väärtusi ja vajadusi. Erinevates elu olukordades võivad käivituda ebasoovitavad seisundid mida on loonud valed arusaamad endast. On vajalik õppida end aktsepeerima igasugusena, ka läbikukkuja ja luuserina.

2) Aja veetmine negatiivselt meelestatud inimestega. Kui veeta sageli aega negatiivselt meelestatud inimeste seltsis, siis võime hakata end tundma sarnaselt uurides ja puurides enda negatiivsetesse aspektidesse toob see mõnevõrra selgust, kuid võime jääda kinni uurimisprotsessi enesesse. Selle asemel püüa näha parimat igas olukorras, milleks need olukorrad, või inimesed sulle kingituseks on.

3) Kiirustav reageerimine. Liiga kiirelt reageerides võime öelda või teha asju, mida hiljem kahetseme. See võib kahjustada ja purustada meie jaoks väärtuslikke suhteid. Kannatlikkus on väärt elukestev õppetund, mis kasvatab häid vilju, olgugi, et neid kohe näha ei pruugi.

4) Võrdlemine teistega. Enese võrdlemine teistega võib tuua üles pudujääke endas, kultiveerida võistlust ja sihitut ekslemist. Me ei saa tegelikkuses olla teistega kunagi võrdsed. Oleme erinevad. Klaasi võib näha pooltühja, või pooltäitununa. Kui sead omad sihid värtustades oma tugevusi, ei lähe enam teised korda.

5) Laiskus. Seades tegemist vajavad ja tähtsamad asjad tahaplaanile ei pruugi me oma eesmärkideni kunagi jõuda. See võib tekitada stressi, enesesüüdistamist ja pidevalt tagaplaanil tiksuvat ärevust. Lahenduseks on võtta kohe ette need asjad, mida teha saad ja tahad, ning viia lõpuni, ilma neid edasi lükkamata. Edasilükkamise peatamine võimaldab vabaneda koormast, mida vabatahtlikult endale kandmiseks määranud oleme.

6) Armasta teisi rohkem kui iseennast. Selleks on muidugi vajalik õppida ennekõike ennast armastama. Ei ole võimlalik mitte kunagi saada õnnelikuks enese armastamist õppimata. Aktsepteeri ennast hea inimesena ja soovi endale parimat. Siis tuleb ka teiste armastamine loomulikult välja.

7) Aseta teiste vajadusedenda omadest ettepoole. Kui arvad endast, et oled tähtsusetu, väärtusetu ja õnnetu, siis peegeldab maailm sulle seda tagasi. Leia omale aega ennast väärtustavate tegevuste jaoks. Loo selleks oma rutiin, elu korrastav distsipliin. Kui seda ei tee, siis teeb seda keegi teine ja oled teiste lükata-tõmmata. Aita teistel jõuda samasse eneseväärtustamise kohta.

8) Kõrged ootused. Vahel seame endile liiga kõrgeid ootusi. See tekitab pinget, kuna tajume nende täitumise ebareaalsust. Sellest ka süütunne enda ees. Täiuslikkust ja maksimalismi ei eksisteeri. Lase lahti täiuslikkuse müüdist ja lõpeta kartmine elu ees. Ainus viis midagi uut õppida ja luua on proovida, ning selle juures teha vigu ja eksida.

9) Unistuste puudumine. Kui sul pole unistusi ega eesmärke, siis pole suunda kuhu elus liikuda. See võib tekitada minevikku vaatavat kahetsust, frustratsiooni, ning soovi enda elust põgeneda kellegi teise unistustesse. Oma unistuste loomine ja nende täitmise poole liikumine loob oma enda saatust.

10) Suletus uutele kogemustele. On oluline lubada oma ellu tula uutel kogemustel ja võimalustel. Hirm ebaõnnestumise ja läbikukkumise ees, isegi edu ees, pärsib elus edasiliikumist. Lase hirmul minna vaadates seda üksnes kui oma lugu, mida oled pidanud enda kohta tõeks. Astudes julgelt uutesse kogemustesse annad endale võimaluse elada täispotentsiaaliga. Enesele väjakutseid esitades lood viljaka pinnase kasvamiseks ja rahuldustundeks. Ainult nii saavad tulla ellu positiivsed muutused.
Eelmine
Vaimse tervise statistika
Järgmine
Motivatsioonist ja eneserealisatsionist säraküünlaühiskonnas

Vastused puuduvad

Email again: